Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki

The sequel to Shinobi, Koi Utsutsu